Phương pháp Montessori
Phương pháp Montessori

Phương pháp Montessori

Phương pháp Montessori là phương pháp sư phạm dựa trên những nghiên cứu, kinh nghiệm và sự quan sát của bác sĩ Maria Montessori. Phương pháp Montessori đã được cộng đồng quốc tế công nhận và ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Từ một trường Montessori đầu tiên – Casa dei Bambini (The Children’s House/ Ngôi nhà trẻ thơ) dành cho trẻ trong độ tuổi mầm non được thành lập tại Roma, nước Ý vào năm 1907, đến nay đã có hơn 20.000 trường Montessori dành cho nhiều độ tuổi khác nhau (từ 0-18 tuổi) ở khắp 110 quốc gia.

Tuyển Sinh