Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi
Mục đích hoạt động của Ukiyo Preschool là đem lại môi trường an toàn, đầy yêu thương, hiệu quả về mặt học thuật nhằm nuôi dưỡng và xây dựng nền tảng cho trẻ trong giai đoạn kiến tạo bản thân, các em bé được trang bị kỹ năng tự học tập, nuôi dưỡng tình yêu học tập và là tiền đề để nâng bước các em chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo “đứa trẻ của xã hội”, từ đó định hướng thế hệ trẻ tiếp cận với thế giới thay đổi nhanh chóng bên ngoài trong hành trình tìm ra hướng đi của mình, giúp các em bé hiểu mình là ai, các em quan tâm sâu sắc về điều gì và làm thế nào để chọn hướng đi đến thành công trong cuộc sống sau này.

Để đạt được mong muốn trên, thầy cô giáo, nhân sự của Ukiyo Preschool cam kết luôn thể hiện và nêu cao các giá trị và chuẩn mực sau:

  • Tôn trọng: Tôn quý và giữ gìn phẩm giá của bản thân, đối xử với mọi người và môi trường một cách tôn trọng, tinh tế và chu đáo.
  • Thấu cảm: Tìm cách thấu hiểu, trân quý cảm xúc và hành vi của người khác. Cần hiểu rằng, đằng sau mỗi hành vi đều có lý do, không vội vàng chỉ trích, phán xét mà lùi lại quan sát, chia sẻ, lắng nghe và hỗ trợ, xây dựng với tất cả sự yêu thương, khiêm nhường.
  • Chính trực: Hiểu được giá trị của sự thành thật trong mọi việc mà bản thân làm.
  • Trách nhiệm và hợp tác: Trở thành người có trách nhiệm với hành động của bản thân, và qua đó hiểu rõ trách nhiệm và lợi ích của mọi người, và thế giới xung quanh. Từ đó, cùng nhau nỗ lực, hành động vì mục đích và mục tiêu chung nhất.
  • Tri thức: Tạo điều kiện cho sự hiếu kỳ, ham học hỏi và nuôi dưỡng sự quan tâm đến thế giới rộng lớn. 
Tuyển Sinh