Tầm nhìn
Tầm nhìn

Giới thiệu

Tầm nhìn

Ukiyo Preschool mong muốn trở thành ngôi trường Montessori chuẩn mực, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của tổ chức quốc tế AMI về chất lượng giáo dục, đội ngũ chuyên môn, môi trường được chuẩn bị hỗ trợ phát triển tốt nhất cho trẻ em.

Tuyển Sinh